Twój PARTNER w biznesie PALIWOWYM...Twój PARTNER w biznesie PALIWOWYM...NAJWYŻSZEJ JAKOŚCI paliwa...NAJWYŻSZEJ JAKOŚCI paliwa...TRANSPORT dostosowany do KLIENTA...TRANSPORT dostosowany do KLIENTA...Dostawa w KAŻDE MIEJSCE kraju...Dostawa w KAŻDE MIEJSCE kraju...
Drukuj

Lepsza jakość paliw

Procent nieprawidłowości wykrytych podczas kontroli jakości paliw na stacjach paliw od 14 stycznia do 15 lipca 2013 r. porównaniu z analogicznym okresem 2012 r. jest mniejszy - informuje biuro prasowe Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

W przypadku oleju napędowego parametrami, które najczęściej nie spełniały wymagań jakościowych rozporządzenia MG z 9 grudnia 2008 r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych (Dz. U. Nr 221, poz. 1441 ze zm.), były:
- odporność na utlenianie (h) – 11
- skład frakcyjny 95% – 6
- temperatura zapłonu – 6
- zawartość siarki – 5
- zawartość FAME – 4.

W przypadku benzyn parametrami, które najczęściej nie spełniały wymagań jakościowych, określonych w ww. rozporządzeniu były:
- prężność par – 8
- badawcza liczba oktanowa – 4
- temperatura końca destylacji – 3
- motorowa liczba oktanowa – 2.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki z 9 grudnia 2008 r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych (Dz. U. Nr 221, poz. 1441 ze zm.) okres przejściowy dla benzyn trwa od 1 marca do 30 kwietnia oraz od 1 do 31 października. Okres przejściowy dla oleju napędowego: od 1 marca do 15 kwietnia oraz od 1 października do 15 listopada. Wyniki kontroli przeprowadzonych w okresie przejściowym są publikowane na ww. liście stacji. To najbardziej kontrowersyjne wyniki z punktu widzenia właścicieli stacji paliw.

Kolejną kontrowersyjną sprawą jest parametr "odporność na utlenianie (wyrażona w godzinach)". - Parametr odporność na utlenianie (wyrażona w godzinach) został włączony do zakresu badań próbek oleju napędowego po zmianie rozporządzenia MG w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych (Dz. U. Nr 221, poz. 1441 ze zm.) w lutym 2012 roku. Sposób i metoda badania tego parametru zostały określone w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z 25 marca 2010 r. w sprawie metod badania jakości paliw ciekłych (Dz. U. Nr 55, poz. 332). Wskazane rozporządzenie przywołuje normę PN-EN 15751, zgodnie z którą ten parametr jest badany, a która nie uległa zmianie. Z tego też względu metodyka badania tego parametru w porównaniu do 2012 r. pozostała bez zmian - mówi Kamila Acholonu-Boruc, Główny Specjalista ds. udostępniania informacji publicznej z Departamentu Współpracy z Zagranicą i Komunikacji Społecznej UOKiK

źródo: PIPP

Nasz serwis używa plików cookies do prawidłowego działania strony. Korzystanie z serwisu bez zmiany ustawień dla plików cookies oznacza, że będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Informacje te służą jedynie do celów statystycznych oraz polepszenia użyteczności witryny. Ustawienia te można zmieniać w przeglądarce internetowej.

Akceptuję ciasteczka z tej strony.