Twój PARTNER w biznesie PALIWOWYM...Twój PARTNER w biznesie PALIWOWYM...NAJWYŻSZEJ JAKOŚCI paliwa...NAJWYŻSZEJ JAKOŚCI paliwa...TRANSPORT dostosowany do KLIENTA...TRANSPORT dostosowany do KLIENTA...Dostawa w KAŻDE MIEJSCE kraju...Dostawa w KAŻDE MIEJSCE kraju...
Drukuj

Sprzedaż i udziały w Lotos

Dodano . Opublikowano w Wydarzenia

/Grupa LOTOS S.A., 21-03-2013/ W 2012 roku przychody ze sprzedaży LOTOSU wyniosły 33,1 mld zł, co stanowi wzrost o 13,2% w stosunku do 2011 r. W analizowanym okresie zysk operacyjny uplasował się na poziomie 301 mln zł, a zysk netto wyniósł 923 mln zł i wzrósł o 42% r./r. Wzrost wyników finansowych w 2012 r. wynika głównie z wyższych notowań produktów naftowych na rynkach światowych, wyższego średniorocznego kursu dolara oraz wyższego o 1,4% wolumenu sprzedaży, który wyniósł w sumie blisko 10 160 tys. ton. Wyższy wolumen sprzedaży udało się osiągnąć dzięki zwiększonemu o 5,6% przerobowi ropy w gdańskiej rafinerii. To efekt skutecznej realizacji Programu 10+.

– Ubiegły rok nie był łatwy dla branży paliwowej. Mimo to LOTOS konsekwentnie zwiększył wolumen sprzedaży oraz udziały w rynku, co miało pozytywne odbicie w wynikach spółki – mówi Paweł Olechnowicz, prezes Grupy LOTOS S.A. – Istotny wpływ na działalność LOTOSU miał również zrealizowany w 2012 roku Program Optymalnej Ekspansji, dzięki któremu w ramach całej grupy kapitałowej zaoszczędzono 446 mln zł. Realizując go LOTOS pokazał, że potrafi przejść przez trudny gospodarczo okres nie zwalniając tempa rozwoju. Takie same założenia będą przyświecały koncernowi w tym roku.

Pierwotne założenia Programu Optymalnej Ekspansji (POE) zakładały oszczędności na poziomie 257 mln zł uzyskane poprzez dalszą poprawę struktury kosztów i efektywności zarządczej, ale i przy zachowaniu szerszej realizacji projektów inwestycyjnych. Skuteczna realizacja POE dała Grupie LOTOS skuteczną broń do walki ze spowolnieniem gospodarczym, odczuwalnym w drugiej połowie ub.r.

12 marca br. Talisman Energy i SBM Offshore ogłosiły informację o zawarciu porozumienia w sprawie usunięcia wadliwej platformy ze złoża Yme. Dla spółki LOTOS E&P Norge, która jest inicjatorem i jedną z głównych sił napędowych tego porozumienia, a jednocześnie 20-procentowym udziałowcem koncesji, oznacza to zakończenie negocjacji i oczekiwany od dłuższego czasu powrót do działań technicznych, docelowo związanych z uruchomieniem produkcji lub sprzedaży udziałów, co stanowi właściwy krok w kierunku odzyskania wszystkich zainwestowanych w ten projekt środków. Część nakładów zostanie odzyskana w wyniku wykorzystania obowiązującej na szelfie norweskim tarczy podatkowej. Zgodnie z zapisami porozumienia SBM Offshore, zapłacił członkom konsorcjum kwotę 470 mln USD. Porozumienie zostało zawarte za zgodą wszystkich udziałowców koncesji Yme, w tym LOTOS E&P Norge.

W 2012 r. LOTOS konsekwentnie realizował plan inwestycji i rozwoju. Ekonomiczna sieć stacji paliw LOTOS Optima podwoiła liczbę swoich placówek i była najszybciej rozwijającą się siecią detaliczną na polskim rynku. Aktualnie w sieci LOTOS działają 404 stacje paliw, z których107 to placówki LOTOS Optima. W ub. r. udział LOTOSU w rynku detalicznym wyniósł 8% w stosunku do 7,6% w 2011 r.

Grupa LOTOS zawarła kilka ważnych dla rozwoju spółki umów. W listopadzie ub.r. podpisano porozumienie z Grupą Azoty. Koncerny postanowiły wspólnie przygotować wstępne studium wykonalności dla dwóch projektów inwestycyjnych: instalacji krakingu parowego i produkcji polietylenu oraz kompleksu instalacji aromatów. Pozytywne wyniki studium wykonalności pozwolą na rozpoczęcie prac projektowych nad wybranym wariantem. Głównym odbiorcą produktów z nowych instalacji ma być Grupa Azoty.

W tym samym miesiącu sfinalizowano umowę dotyczącą przejęcia przez LOTOS Geonaftę pełnej kontroli nad spółką Manifoldas. Dzięki tej akwizycji LOTOS Geonafta zwiększy wydobycie ze złóż litewskich.

We wrześniu ub.r. LOTOS zawarł z PGNiG umowę dotyczącą współpracy w zakresie poszukiwań i wydobycia gazu ziemnego oraz ropy naftowej ze złóż konwencjonalnych i niekonwencjonalnych, a także współpracy handlowej. PGNiG i LOTOS będą w 2013 r. współpracować na 4 wybranych koncesjach, zlokalizowanych na Pomorzu. Porozumienie zakłada możliwość pozyskania przez LOTOS udziałów w każdej z nich.

W październiku 2012 r. LOTOS Petrobaltic i CalEnergy Resources Poland uzgodniły zasady wspólnego zagospodarowania położonych na Morzu Bałtyckim złóż gazowych B4 i B6. W sumie do wydobycia są tam nawet 4 mld m3 gazu. Umowa przewiduje współpracę LOTOS Petrobaltic z CalEnergy Resources prowadzoną w formule spółki celowej, w której udział w zysku i kosztach będzie kształtował się na poziomie 51% dla LOTOS Petrobaltic oraz 49% dla CalEnergy Resources.

Grupa LOTOS S.A.

Nasz serwis używa plików cookies do prawidłowego działania strony. Korzystanie z serwisu bez zmiany ustawień dla plików cookies oznacza, że będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Informacje te służą jedynie do celów statystycznych oraz polepszenia użyteczności witryny. Ustawienia te można zmieniać w przeglądarce internetowej.

Akceptuję ciasteczka z tej strony.